Xin chào quý khách!

Bằng cách đăng ký thành viên, bạn sẽ được tham gia thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Tại 6a HẢi Đức : , LCD 17-19 đẹp , ram 4gb - 8GB /HDD 80->1TB / ram 2-4gb,board G31->H81 , nguồn

  • Thread starter quang.mike
  • Ngày gửi
Top