Zend Guard là gì? PHP 7 trở lên có cần cài đặt để mã hóa file PHP?

Zend Guard là gì? PHP 7 trở lên có cần cài đặt để mã hóa file PHP?

Zend Guard là gì? Zend Guard là một chương trình mã hóa file PHP. Trong quá trình vận hành nó sẽ thực thi ra các bytecode thay thế các nội dung thật của file, giúp người dùng che đi các nội dung không mong muốn. Từ đó nâng cao bảo mật dữ liệu cho người sử dụng. Các phiên bản PHP 6 và PHP 7 có cần cài đặt Zend…

Read More