RBL blocking là gì? Sử dụng nó ra sao?

RBL blocking là gì? Sử dụng nó ra sao?

RBL blocking là gì? Đây là một thuật ngữ viết tắt của từ tiếng Anh (real-time block list ), vậy dịch thô thì RBL nghĩa là danh sách khối thời gian thực, RBL blocking là hệ thống được sử dụng để chặn các IP gửi xấu (thường là những kẻ gửi thư rác) dựa trên mạng dns bên ngoài tùy chỉnh. Một số người coi hệ thống RBL (trong exim)…

Read More