Cách tạo email trên Iphone (IOS) từ A-Z

Cách tạo email trên Iphone (IOS) từ A-Z

Email là gì? Email là cách viết tắt của từ tiếng Anh Electronic Mail, ý nghĩa là thư điện tử. Đó là cách thức trao đổi thông tin (Gửi – Nhận) thư từ thông qua mạng internet. Thông tin lưu trong email có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được đính kèm theo dạng tập tin. Email hiện tại hiện tại đang là một trong những kênh…

Read More