Thiết kế in ấn standee quảng cáo tắm bùn & Spa theo custom size

Kích thước thiết kế là 80cm x 60 cm theo khổ standee khách hàng yêu cầu.

Nội dung thiết kế nhằm quảng cáo dịch vụ tắm bùn và spa của khách hàng.

nội dung văn bản là khách hàng cung cấp, bao gồm tiếng Việt và tiếng Nga