Thiết kế flyer combo khu du lịch cho học sinh và ban ngành

nKích thước thiết kế theo khổ A4, 2 mặt.

Chất liệu in là giấy.

Số lượng 1 nghìn tờ.

Nội dung tiếng Việt vì đối tượng tiếp thị đó là học sinh và ban nghành tại địa phương.