Giao diện mới 2020 của Facebook có ảnh hưởng đến chạy quảng cáo FB

Giao diện mới 2020 của Facebook có ảnh hưởng đến chạy quảng cáo FB

Hôm nay là ngày 3/4/2020, giao diện mới năm 2020 của FB vẫn đang trong giai đoạn Beta nên chưa đưa vào hoạt động chính thức. Từ đầu tháng 3 thì chỉ một nick được mời dùng thử giao mới. Như hiện tại thì những acc phụ mới tạo của mình được dùng thử giao diện mới, nên mình có cơ hội chia sẻ cho các bạn những thông tin…

Read More